Unstable price list

White

$0.00 - Angel Token (Full-Art)
$0.00 - Goat Token
$0.00 - Spirit Token (Full-Art)

Blue

$0.00 - Faerie Spy Token
$0.00 - Storm Crow Token
$0.00 - Thopter Token (Full-Art)

Black

$0.00 - Rogue Token
$0.00 - Vampire Token (Full-Art)
$0.00 - Zombie Token (Full-Art)

Red

$0.00 - Brainiac Token
$0.00 - Elemental Token (Red) (Full-Art)
$0.00 - Goblin Token

Green

$0.00 - Beast Token (Full-Art)
$0.00 - Saproling Token (Full-Art)
$0.00 - Squirrel Token

Gold

$0.00 - Dragon Token

Hybrid

$0.00 - Elemental Token (Green/White) (Full-Art)

Artifact

$0.00 - Clue Token (Full-Art)
$0.00 - Construct Token
$0.00 - Gnome Token